Yakutiye Kentsel Dönüşüm

İŞVEREN İŞİN ADI SÖZLEŞME TARİHİ  
       
İller Bankası
Erzurum Bölge Müdürlüğü   
Yakutiye (ERZURUM) Kentsel Dönüşüm Yol İçmesuyu,
Kanalizasyon ve Yağmursuyu inşaatı 
05.04.2015