Trabzon-Akçaabat Ayrım Derecik İl Yolu

İŞVEREN İŞİN ADI SÖZLEŞME TARİHİ  
       
KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜGÜRLÜĞÜ (Trabzon-Akçaabat) Ayrım-Derecik İl Yolu Km:0+000-4+491,85 Arası Toprak İşleri,Sanat Yapıları , Üstyapı (Bsk) İşleri Ve Çeşitli İşler Yapılması İkmal İşi  21.06.2016